Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Статистикийн арга зүйн гарын авлага41.8 mb2018-06-291,408Статистикийн арга зүйн гарын авлага
"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #67.6 mb2018-05-23783"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #6
“STATA 14 Програмыг шинжилгээнд ашиглах нь” гарын авлага11.3 mb2018-03-2016,131“STATA 14 Програмыг шинжилгээнд ашиглах нь” гарын авлага
“EVIEWS 9 Програмыг шинжилгээнд ашиглах нь” гарын авлага11.2 mb2018-03-146,042“EVIEWS 9 Програмыг шинжилгээнд ашиглах нь” гарын авлага
"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #512.8 mb2018-03-12553"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #5
Статистикийн онол164.2 mb2018-02-13837Статистикийн онол
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-13560Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Статистикийн аргын товч үндэс84.4 mb2018-02-05507Статистикийн аргын товч үндэс
Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага7.8 mb2018-02-05621Тоон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх гарын авлага
Статистикийн мэдээ гаргах гарын авлага8.4 mb2018-02-05395Статистикийн мэдээ гаргах гарын авлага
"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #47.1 mb2018-02-05600"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #4
"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #311.4 mb2018-02-05283"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #3
"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #211.1 mb2018-02-05293"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #2
"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #115.9 mb2018-02-05320"Үндэсний статистик" цахим сэтгүүл #1