Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-31958Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-201731.2 mb2018-04-161,460Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-2017
ААНБ-ын 2016 оны улсын тооллогын нэгдсэн үр дүн8.1 mb2018-03-012,342ААНБ-ын 2016 оны улсын тооллогын нэгдсэн үр дүн
Renewed 2015-2045 population projection10.7 mb2018-01-19592Renewed 2015-2045 population projection
Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо10.9 mb2018-01-192,163Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,206Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-043,531Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
2015 population and housing by-census of mongolia:national report2.1 mb2017-02-201,9602015 population and housing by-census of mongolia:national report
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-011,471Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-01436Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого3.1 mb2016-11-103,248Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-213,412Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,010Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,086Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-01874Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-01722Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01599Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01654Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-01610Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-01618Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01623Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01485Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01493Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01454Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-01702Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01459Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01380Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01371Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01362Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01415Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01404Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01376Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01464Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-01741Мал тооллогын дүн 1990