Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-31784Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-201731.2 mb2018-04-161,397Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-2017
ААНБ-ын 2016 оны улсын тооллогын нэгдсэн үр дүн8.1 mb2018-03-012,160ААНБ-ын 2016 оны улсын тооллогын нэгдсэн үр дүн
Renewed 2015-2045 population projection10.7 mb2018-01-19539Renewed 2015-2045 population projection
Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо10.9 mb2018-01-191,819Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,135Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-043,384Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
2015 population and housing by-census of mongolia:national report2.1 mb2017-02-201,8712015 population and housing by-census of mongolia:national report
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-011,403Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-01420Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого3.1 mb2016-11-103,120Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-213,385Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-21990Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,068Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-01854Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-01710Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01578Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01641Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-01592Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-01596Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01610Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01469Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01476Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01440Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-01676Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01447Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01368Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01356Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01345Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01397Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01394Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01363Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01445Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-01716Мал тооллогын дүн 1990