Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-201731.2 mb2018-04-161,228Биеийн тамир, спортын улсын үзлэг тооллого-2017
ААНБ-ын 2016 оны улсын тооллогын нэгдсэн үр дүн8.1 mb2018-03-011,853ААНБ-ын 2016 оны улсын тооллогын нэгдсэн үр дүн
Renewed 2015-2045 population projection10.7 mb2018-01-19372Renewed 2015-2045 population projection
Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо10.9 mb2018-01-191,476Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн тооцоо
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,008Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-043,092Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
2015 population and housing by-census of mongolia:national report2.1 mb2017-02-201,6032015 population and housing by-census of mongolia:national report
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-011,248Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-01360Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого3.1 mb2016-11-102,892Хүн ам, орон сууцны 2015 оны завсрын тооллого
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-213,285Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-21911Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,002Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-01787Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-01646Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01517Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01572Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-01528Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-01544Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01545Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01401Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01416Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01382Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-01587Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01401Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01330Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01314Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01312Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01344Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01328Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01309Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01397Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-01637Мал тооллогын дүн 1990