Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга1 mb2018-08-204Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-17284Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал915.5 kb2018-08-1749Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.3 mb2018-08-16215Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-16337Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-161,090Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-1570Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2017 Хэл:Монгол1.7 mb2018-08-08229Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2017 Хэл:Монгол
Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл790.2 kb2018-08-07214Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл
Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал1.1 mb2018-08-03714Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 20171.2 mb2018-07-09250Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017
Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан5.4 mb2018-06-18340Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан
"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл2.6 mb2018-06-15122"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл2.2 mb2018-06-14125"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл
"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл9.4 mb2018-06-14185"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл
"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл796.6 kb2018-06-1482"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-20171.6 mb2018-06-14166Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-20171.1 mb2018-06-1485Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-201743.7 mb2018-06-141,399Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-201714.6 mb2018-06-14111Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-2017
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-08256Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2017667 kb2018-06-08205Хөдөлмөрийн бүтээмж-2017
Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа1.3 mb2018-06-061,236Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа
Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа1.1 mb2018-05-24494Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-24161Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-2461Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-2466Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-2475Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-2462Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал535.5 kb2018-05-15320Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-15340Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.4 mb2018-05-15459Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017661.8 kb2018-05-03782Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-24666Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар16.1 mb2018-04-12190Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа50.9 mb2018-04-12501Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-23343Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи4.9 mb2018-03-19243Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол5 mb2018-03-19601Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-011,074Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-283,644Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-271,268Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа990.2 kb2018-02-232,827Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэл924.7 kb2018-02-141,738Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэл
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал533.4 kb2018-02-14806Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал
Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015499.2 kb2018-02-05442Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015
Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014395.4 kb2018-02-05190Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014
Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012751.4 kb2018-02-05389Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012
Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-12-20639Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын инфляци, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга969.4 kb2017-12-201,463Монгол Улсын инфляци, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга
Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-201629.4 mb2017-12-18641Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг5.7 mb2017-12-18687Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик7.7 mb2017-12-12496"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик6.2 mb2017-11-22379"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал537 kb2017-11-21973Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-201616.9 mb2017-11-17302Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017 оны эхний 9 сар1,016.9 kb2017-11-173,433Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  2017 оны эхний 9 сар
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016492.2 kb2017-11-02903Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016817.3 kb2017-11-02701Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-20161 mb2017-11-022,323Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-021,300Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи2.7 mb2017-10-30291Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол970.1 kb2017-10-30756Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол
Нийгмийн даатгал, халамж-20162.7 mb2017-10-191,428Нийгмийн даатгал, халамж-2016
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи509.9 kb2017-10-19719Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи358.1 kb2017-10-19325Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи629.4 kb2017-10-19251Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол598.9 kb2017-10-192,232Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол571.9 kb2017-10-19654Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол763.7 kb2017-10-19602Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи6.6 mb2017-10-17532Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи3 mb2017-10-17233Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи654.6 kb2017-10-17287Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол6.5 mb2017-10-171,011Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол3 mb2017-10-17763Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол679 kb2017-10-17607Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи5 mb2017-10-17529Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол5.3 mb2017-10-171,543Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-19865Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга69.3 mb2017-09-13739Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-137,847Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-041,736Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-293,217Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.1 mb2017-08-282,068 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны эхний хагас жилийн  урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан1.5 mb2017-08-22257Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-154,067Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал538 kb2017-08-111,182Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-20151.4 mb2017-07-25880Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-2015
Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.8 mb2017-06-051,245Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал1.1 mb2017-05-264,620Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-16752Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал354.8 kb2017-05-15527Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал
Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан947 kb2017-05-03251Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал533.4 kb2017-02-231,060Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-211,677Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-281,546Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага353.2 kb2016-12-221,201Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага
МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа822.6 kb2016-12-223,118МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа
МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа1.7 mb2016-12-222,016МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-14911Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-24899Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-06599Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Монгол Улсын аз жаргалын индекс2.3 mb2016-06-301,273Монгол Улсын аз жаргалын индекс
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-302,574Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-191,667Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-18851Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-24967Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,0452014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-20922Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн1.2 mb2015-04-081,487Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн6.7 mb2015-04-06748Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн9.3 mb2015-04-061,003Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал798.3 kb2015-02-131,319Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-21624Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он945.4 kb2014-10-241,499Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-041,828Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,135Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд441.5 kb2013-11-281,202Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-231,817Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012
МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011264.1 kb2013-01-042,469МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Millennium development goals and poverty map-201110.6 mb2012-12-051,335Millennium development goals and poverty map-2011