Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-1235Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016
Нийгмийн даатгал, халамж-20172.3 mb2018-09-26180Нийгмийн даатгал, халамж-2017
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 201715.3 mb2018-09-24221Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2018-09-18596ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Бүс нутгийн ДНБ, 20173.9 mb2018-09-17257Бүс нутгийн ДНБ, 2017
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20175.7 mb2018-09-17372Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017
"Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн732.5 kb2018-09-10145"Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-27396Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга1.3 mb2018-08-21583Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга
Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга1 mb2018-08-20299Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-171,045Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал915.5 kb2018-08-17329Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал
ДНБ, 2018* I-VI1.3 mb2018-08-16610ДНБ, 2018* I-VI
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-16651Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-161,819Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-15360Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2017 Хэл:Монгол1.7 mb2018-08-08710Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2017 Хэл:Монгол
Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл790.2 kb2018-08-07398Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл
Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал1.1 mb2018-08-031,167Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 20171.2 mb2018-07-09456Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017
Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан5.4 mb2018-06-18380Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан
"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл2.6 mb2018-06-15185"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл2.2 mb2018-06-14185"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл
"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл9.4 mb2018-06-14295"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл
"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл796.6 kb2018-06-14155"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-20171.6 mb2018-06-14295Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-20171.1 mb2018-06-14167Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-201743.7 mb2018-06-141,595Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*14.6 mb2018-06-14194Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2017*
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-08764Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017*667 kb2018-06-08358Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017*
Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа1.3 mb2018-06-062,320Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа
Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа1.1 mb2018-05-24929Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-24308Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-24185Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-24118Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-24201Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-24122Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал535.5 kb2018-05-15391Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-15458Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
ДНБ, 2018* I-III1.4 mb2018-05-15702ДНБ, 2018* I-III
Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017661.8 kb2018-05-031,085Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-24932Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар16.1 mb2018-04-12246Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа50.9 mb2018-04-12610Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-23417Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи4.9 mb2018-03-19319Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол5 mb2018-03-19781Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-011,258Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-283,841Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-271,595Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа990.2 kb2018-02-233,619Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа
ДНБ, 2017*924.7 kb2018-02-142,104ДНБ, 2017*
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал533.4 kb2018-02-14905Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал
Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015499.2 kb2018-02-05594Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015
Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014395.4 kb2018-02-05236Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014
Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012751.4 kb2018-02-05551Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012
Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-12-20742Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга650.5 kb2017-12-201,767Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга
Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-201629.4 mb2017-12-18700Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг5.7 mb2017-12-18809Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик7.7 mb2017-12-12555"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик6.2 mb2017-11-22446"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал537 kb2017-11-211,064Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 201616.9 mb2017-11-17352Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс, 2016
ДНБ, 2017* I-IX1,016.9 kb2017-11-173,859ДНБ, 2017* I-IX
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016492.2 kb2017-11-02986Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016
Бүс нутгийн ДНБ, 2016817.3 kb2017-11-02846Бүс нутгийн ДНБ, 2016
ДНБ, 20161 mb2017-11-022,684ДНБ, 2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-021,384Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи2.7 mb2017-10-30337Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол970.1 kb2017-10-30969Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол
Нийгмийн даатгал, халамж-20162.7 mb2017-10-191,694Нийгмийн даатгал, халамж-2016
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи509.9 kb2017-10-19956Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи358.1 kb2017-10-19423Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи629.4 kb2017-10-19323Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол598.9 kb2017-10-192,648Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол571.9 kb2017-10-19913Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол763.7 kb2017-10-19696Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи6.6 mb2017-10-17606Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи3 mb2017-10-17289Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи654.6 kb2017-10-17341Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол6.5 mb2017-10-171,250Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол3 mb2017-10-17873Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол679 kb2017-10-17673Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи5 mb2017-10-17626Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол5.3 mb2017-10-171,705Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-19990Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга69.3 mb2017-09-13790Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-139,542Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-041,916Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-293,906Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга
ДНБ, 2017* I-VI1.1 mb2017-08-282,218ДНБ, 2017* I-VI
Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан1.5 mb2017-08-22290Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-154,742Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал538 kb2017-08-111,267Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-20151.4 mb2017-07-251,007Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ, 2010-2015
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016*1.8 mb2017-06-051,437Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016*
ДНБ, 2017* I-III1.1 mb2017-05-265,083ДНБ, 2017* I-III
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-16806Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал354.8 kb2017-05-15569Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал
Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан947 kb2017-05-03281Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал533.4 kb2017-02-231,109Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-211,796Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-281,764Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага353.2 kb2016-12-221,376Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага
МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа822.6 kb2016-12-223,651МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа
МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа1.7 mb2016-12-222,624МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-14956Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-24973Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-06661Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Монгол Улсын аз жаргалын индекс2.3 mb2016-06-301,531Монгол Улсын аз жаргалын индекс
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-302,899Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-191,710Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-18888Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-241,004Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,1042014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-20962Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн1.2 mb2015-04-081,523Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн6.7 mb2015-04-06833Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн9.3 mb2015-04-061,207Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал798.3 kb2015-02-131,367Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-21661Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он945.4 kb2014-10-241,601Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-041,878Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,184Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Үндэсний тооцооны дансууд, 2012441.5 kb2013-11-281,295Үндэсний тооцооны дансууд, 2012
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-231,945Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012
МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011264.1 kb2013-01-042,511МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Millennium development goals and poverty map-201110.6 mb2012-12-051,388Millennium development goals and poverty map-2011