Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс 201715.3 mb2018-09-2426Үндэсний тооцооны данс: Хэсэг 1. Урсгал болон хөрөнгийн данс 2017
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, хөдөлмөрийн бүтээмж 20172.2 mb2018-09-18203Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, хөдөлмөрийн бүтээмж 2017
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 20173.9 mb2018-09-1791Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20175.7 mb2018-09-1724Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017
"Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн732.5 kb2018-09-1072"Ардчилсан засаглал судалгаа”-ны 2009-2017 оны үр дүн
Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-27212Монгол Улсын худалдаа, үйлчилгээний салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга1.3 mb2018-08-21253Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2017 оны танилцуулга
Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга1 mb2018-08-20182Инфляц, үнийн өөрчлөлтийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-17737Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал915.5 kb2018-08-17227Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны II улирал
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.3 mb2018-08-16455Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-16528Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-161,640Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-15229Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2017 Хэл:Монгол1.7 mb2018-08-08426Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2017 Хэл:Монгол
Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл790.2 kb2018-08-07315Монгол эрчүүдийн муу зуршлын хор хөнөөл
Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал1.1 mb2018-08-031,114Гол нэрийн барааны үнийн инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл ба богино хугацааны инфляцын таамаглал
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 20171.2 mb2018-07-09371Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017
Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан5.4 mb2018-06-18366Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан
"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл2.6 mb2018-06-15160"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл2.2 mb2018-06-14164"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл
"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл9.4 mb2018-06-14243"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл
"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл796.6 kb2018-06-14118"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-20171.6 mb2018-06-14247Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-20171.1 mb2018-06-14123Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-201743.7 mb2018-06-141,506Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн дансны 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга14.6 mb2018-06-14162Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн дансны 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-08516Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2017667 kb2018-06-08286Хөдөлмөрийн бүтээмж-2017
Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа1.3 mb2018-06-061,592Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа
Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа1.1 mb2018-05-24656Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-24240Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-24105Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-2494Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-24123Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-24106Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал535.5 kb2018-05-15367Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-15407Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.4 mb2018-05-15601Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017661.8 kb2018-05-03942Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-24783Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар16.1 mb2018-04-12232Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа50.9 mb2018-04-12585Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-23392Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи4.9 mb2018-03-19300Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол5 mb2018-03-19687Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-011,207Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-283,740Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-271,432Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа990.2 kb2018-02-233,124Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэл924.7 kb2018-02-141,962Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэл
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал533.4 kb2018-02-14870Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал
Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015499.2 kb2018-02-05559Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015
Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014395.4 kb2018-02-05228Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014
Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012751.4 kb2018-02-05506Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012
Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-12-20696Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга650.5 kb2017-12-201,610Монгол Улсын инфляц, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга
Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-201629.4 mb2017-12-18686Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг5.7 mb2017-12-18743Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик7.7 mb2017-12-12532"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик6.2 mb2017-11-22420"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал537 kb2017-11-211,030Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-201616.9 mb2017-11-17339Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017 оны эхний 9 сар1,016.9 kb2017-11-173,666Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  2017 оны эхний 9 сар
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016492.2 kb2017-11-02955Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016817.3 kb2017-11-02783Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-20161 mb2017-11-022,552Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-021,364Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи2.7 mb2017-10-30324Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол970.1 kb2017-10-30851Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол
Нийгмийн даатгал, халамж-20162.7 mb2017-10-191,566Нийгмийн даатгал, халамж-2016
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи509.9 kb2017-10-19892Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи358.1 kb2017-10-19383Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи629.4 kb2017-10-19302Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол598.9 kb2017-10-192,438Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол571.9 kb2017-10-19773Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол763.7 kb2017-10-19666Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи6.6 mb2017-10-17588Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи3 mb2017-10-17278Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи654.6 kb2017-10-17323Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол6.5 mb2017-10-171,086Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол3 mb2017-10-17832Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол679 kb2017-10-17652Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи5 mb2017-10-17596Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол5.3 mb2017-10-171,609Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-19949Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга69.3 mb2017-09-13777Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-138,843Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-041,838Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-293,581Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.1 mb2017-08-282,156 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны эхний хагас жилийн  урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан1.5 mb2017-08-22284Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-154,370Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал538 kb2017-08-111,240Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-20151.4 mb2017-07-25940Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-2015
Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.8 mb2017-06-051,356Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал1.1 mb2017-05-264,863Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-16787Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал354.8 kb2017-05-15560Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал
Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан947 kb2017-05-03271Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал533.4 kb2017-02-231,098Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-211,749Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-281,647Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага353.2 kb2016-12-221,313Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага
МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа822.6 kb2016-12-223,327МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа
МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа1.7 mb2016-12-222,332МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-14947Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-24953Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-06640Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Монгол Улсын аз жаргалын индекс2.3 mb2016-06-301,399Монгол Улсын аз жаргалын индекс
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-302,722Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-191,696Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-18878Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-24993Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,0892014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-20952Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн1.2 mb2015-04-081,512Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн6.7 mb2015-04-06788Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн9.3 mb2015-04-061,072Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал798.3 kb2015-02-131,349Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-21655Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он945.4 kb2014-10-241,560Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-041,865Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,171Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд441.5 kb2013-11-281,244Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-231,908Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012
МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011264.1 kb2013-01-042,495МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Millennium development goals and poverty map-201110.6 mb2012-12-051,368Millennium development goals and poverty map-2011