Файлын сан

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 20171.2 mb2018-07-09111Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 2017
Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан5.4 mb2018-06-18313Налайх дүүргийн зөвлөлдөх санал асуулгын тайлан
"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл2.6 mb2018-06-1598"ЖСХС-Хамтрагчийн зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл2.2 mb2018-06-1491"ЖСХС-Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн олон улсын болон бүс нутгийн дүр төрх" илтгэл
"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл9.4 mb2018-06-14149"Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа" илтгэл
"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл796.6 kb2018-06-1461"ЖСХС-Бусдын зүгээс үйлдсэн хүчирхийлэл" илтгэл
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-20171.6 mb2018-06-14131Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны инфографик-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-20171.1 mb2018-06-1466Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны нугалбар-2017
Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-201743.7 mb2018-06-141,295Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгааны тайлан-2017
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-201714.6 mb2018-06-1476Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-2017
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-08176Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2017667 kb2018-06-08150Хөдөлмөрийн бүтээмж-2017
Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа1.3 mb2018-06-061,030Эдийн засгийн өсөлт, ядуурал, ажилгүйдлийн хамаарлын судалгаа
Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа1.1 mb2018-05-24370Ахмад настны нийгэм, эдийн засгийн зарим үзүүлэлтийн судалгаа
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-24113Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-2442Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-2442Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-2444Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-2438Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал535.5 kb2018-05-15275Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2018 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-15267Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.4 mb2018-05-15383Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2018 оны эхний улирлын урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017661.8 kb2018-05-03696Монгол улсын төрийн албан хаагчдын тоо, бүтэц, өөрчлөлт-2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-24562Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар16.1 mb2018-04-12154Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа-нугалбар
Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа50.9 mb2018-04-12441Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь туршилтын судалгаа
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-23299Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи4.9 mb2018-03-19184Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Англи
Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол5 mb2018-03-19534Байгаль орчны салбарын хөдөлмөр эрхлэлт, ногоон ажлын байр-2017 он, Хэл: Монгол
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-011,004Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-283,432Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-271,177Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа990.2 kb2018-02-232,688Хүн амын өсөлт, өөрчлөлт, хандлагын судалгаа
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэл924.7 kb2018-02-141,644Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны урьдчилсан гүйцэтгэл
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал533.4 kb2018-02-14764Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны IV улирал
Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015499.2 kb2018-02-05407Ардчилсан засаглал судалгаа-2014, 2015
Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014395.4 kb2018-02-05169Ардчилсан засаглал судалгаа-2013, 2014
Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012751.4 kb2018-02-05355Ардчилсан засаглал судалгаа-2011, 2012
Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-12-20592Монгол Улсын барилгын салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын инфляци, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга969.4 kb2017-12-201,390Монгол Улсын инфляци, үнийн өөрчлөлт-2016 оны танилцуулга
Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-201629.4 mb2017-12-18598Хөвсгөл аймаг: Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016
Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг5.7 mb2017-12-18642Хүүхэд хөгжил судалгаа-2016, Налайх дүүрэг
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик7.7 mb2017-12-12474"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Хөвсгөл аймаг" инфографик
"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик6.2 mb2017-11-22344"Хүүхэд хөгжил судалгаа - 2016, Налайх дүүрэг" инфографик
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал537 kb2017-11-21931Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны III улирал
Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-201616.9 mb2017-11-17280Үндэсний тооцооны урсгал болон хөрөнгийн данс-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2017 оны эхний 9 сар1,016.9 kb2017-11-173,312Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн  2017 оны эхний 9 сар
Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016492.2 kb2017-11-02879Хөдөлмөрийн бүтээмж-2016
Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016817.3 kb2017-11-02640Бүс нутгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн-2016
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-20161 mb2017-11-022,232Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, үндэсний нийт орлого-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-021,258Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи2.7 mb2017-10-30267Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Англи
Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол970.1 kb2017-10-30711Хүүхдийн хөдөлмөрийн судалгааны тайлан 2011-2012 Хэл:Монгол
Нийгмийн даатгал, халамж-20162.7 mb2017-10-191,347Нийгмийн даатгал, халамж-2016
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи509.9 kb2017-10-19628Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи358.1 kb2017-10-19284Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи629.4 kb2017-10-19224Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Англи
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол598.9 kb2017-10-192,133Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2016 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол571.9 kb2017-10-19597Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2015 Хэл:Монгол
Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол763.7 kb2017-10-19560Хүнсний аюулгүй байдлын статистик үзүүлэлт-2014 Хэл:Монгол
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи6.6 mb2017-10-17477Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Англи
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи3 mb2017-10-17207Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Англи
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи654.6 kb2017-10-17269Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Англи
Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол6.5 mb2017-10-17953Ядуурлын дүр төрх-2016 Хэл:Монгол
Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол3 mb2017-10-17726Дэлхий дахинд ядуурлыг хэмжих нь-2016 Хэл:Монгол
Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол679 kb2017-10-17586Монгол Улсын ядуурлын чиг хандлагад нөлөөлсөн үндсэн хүчин зүйлс (2010-2016) Хэл:Монгол
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи5 mb2017-10-17440Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Англи
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол5.3 mb2017-10-171,486Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2016 оны үр дүн Хэл:Монгол
Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1,002.8 kb2017-09-19817Монгол Улсын дотоод худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга69.3 mb2017-09-13720Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгааны 2010-2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга1.4 mb2017-09-137,529Монгол Улсын гадаад худалдааны салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-041,660Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-292,962Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2017 оны эхний хагас жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.1 mb2017-08-282,016 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний  2017 оны эхний хагас жилийн  урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан1.5 mb2017-08-22243Монгол Улсын үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах aсуудлаар явуулсан анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-153,934Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал538 kb2017-08-111,128Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны II улирал
Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-20151.4 mb2017-07-25830Салбар хоорондын тэнцлийн дэлгэрэнгүй шинжилгээ 2010-2015
Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга1.8 mb2017-06-051,199Хөдөлмөрийн бүтээмжийн 2016 оны урьдчилсан гүйцэтгэлийн танилцуулга
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал1.1 mb2017-05-264,497Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-16733Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал354.8 kb2017-05-15504Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2017 оны I улирал
Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан947 kb2017-05-03240Анхдугаар зөвлөлдөх санал асуулгын дүнгийн тайлан
Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал533.4 kb2017-02-231,028Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-211,630Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-281,493Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага353.2 kb2016-12-221,152Орон сууцны хэрэгцээ, үнэ, барилгын гол нэр төрлийн материалын үнийн өөрчлөлт, хандлага
МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа822.6 kb2016-12-223,051МУ-ын хөгжил Олон улсын түвшинд харьцуулсан судалгаа
МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа1.7 mb2016-12-221,951МУ-н Аз жаргалын индексийг ОУ-ын түвшинтэй харьцуулсан судалгаа
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-14894Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-24873Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-06577Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Монгол Улсын аз жаргалын индекс2.3 mb2016-06-301,224Монгол Улсын аз жаргалын индекс
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-302,465Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-191,647Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-18835Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-24952Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,0212014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-20907Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн1.2 mb2015-04-081,474Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2011 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн6.7 mb2015-04-06723Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2010 оны үр дүн
Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн9.3 mb2015-04-06966Монгол Улс дахь ядуурлын дүр төрх Өрхийн нийгэм, Эдийн засгийн судалгааны 2007-2008 оны үр дүн
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал798.3 kb2015-02-131,306Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-21609Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он945.4 kb2014-10-241,460Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-041,807Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,117Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд441.5 kb2013-11-281,178Үндэсний тооцооны дансууд - 2012 онд
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-231,763Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012
МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011264.1 kb2013-01-042,442МХЗ-ууд болон ядуурлын зураглал - 2011
Millennium development goals and poverty map-201110.6 mb2012-12-051,304Millennium development goals and poverty map-2011