Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "КЕРЕЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 97 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар42
2.Өвөрхангай18
3.Төв10
4.Дархан-Уул9
5.Дорнод7
6.Баян-Өлгий4
7.Орхон4
8.Хэнтий1
9.Өмнөговь1
10.Булган1