Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧИГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 219 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар60
2.Хөвсгөл57
3.Сүхбаатар37
4.Дорноговь22
5.Баянхонгор10
6.Говь-Алтай8
7.Ховд6
8.Сэлэнгэ5
9.Өвөрхангай3
10.Өмнөговь3
11.Архангай3
12.Хэнтий2
13.Булган1
14.Дархан-Уул1
15.Орхон1