Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧИГУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 48 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл30
2.Сэлэнгэ11
3.Улаанбаатар6
4.Архангай1