Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 394 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар174
2.Хөвсгөл151
3.Сэлэнгэ18
4.Орхон17
5.Төв13
6.Дархан-Уул12
7.Дорнод3
8.Архангай2
9.Сүхбаатар1
10.Дорноговь1
11.Говь-Алтай1
12.Өмнөговь1