Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 158 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар72
2.Хөвсгөл70
3.Сэлэнгэ9
4.Орхон2
5.Төв2
6.Дархан-Уул1
7.Дорноговь1
8.Хэнтий1