Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-20191.3 mb2020-11-0997Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-2019
Материалын урсгалын данс, 20192.5 mb2020-06-19170Материалын урсгалын данс, 2019
Байгаль орчны татварын данс, 2018851.2 kb2019-12-25311Байгаль орчны татварын данс, 2018
Материалын урсгалын данс 2005-2018547.3 kb2019-06-05242Материалын урсгалын данс 2005-2018
Материалын урсгалын данс, 2005-2017313 kb2019-01-11309Материалын урсгалын данс, 2005-2017
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-12568Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016