Хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт, дундаж цалин

Энэ бүлэгт хөдөлмөр, цалингийн салбарын дараах статистик мэдээлэл багтсан болно. Үүнд:
1. Ажиллах хүч /ажиллагчид, ажилгүй хүн/, ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, хөдөлмөрийн дутуу ашиглалтын үзүүлэлтүүд;
2. Бүртгэлтэй ажилгүй иргэн;
3. Үйлдвэрлэлийн гэмтэл;
4. Хөдөлмөрийн хамтын маргаан;
5. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын ажиллагчид;
6. Төрийн албан хаагчид;
7. Дундаж цалин;
8. Тогтвортой хөгжлийн зорилго болон Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд.
Хөдөлмөрийн статистикийн мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр нь Үндэсний статистикийн хорооноос 2006 оноос эхлэн тогтмол явуулж буй Ажиллах хүчний судалгаа бөгөөд уг судалгааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон нууцлал хангагдсан мэдээллийн баазыг ЭНД дарж харах боломжтой.
Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг мөрдөж байна. Салбарын аргачлалуудыг ЭНЭ холбоосоор орж, салбараар хайх хэсэгт "хөдөлмөр" гэж сонгон харах боломжтой.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны II улирал491.6 kb2022-09-14213Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны II улирал
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20211.9 mb2022-09-14122Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2021
Ажилгүйдлийн хувьсал, өөрчлөлт 20207.3 mb2022-09-13236Ажилгүйдлийн хувьсал, өөрчлөлт 2020
Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал399.4 kb2022-08-16466Ажиллах хүч, 2022 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI160.6 kb2022-07-1862Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 IV-VI
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал139.4 kb2022-07-1844Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны II улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI233.4 kb2022-07-1835Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 IV-VI
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20211 mb2022-06-16290Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2021
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны I улирал459.3 kb2022-06-13613Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал1.4 mb2022-05-19874Ажиллах хүчний судалгаа, 2022 оны I улирал
Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал430.2 kb2022-05-16204Ажиллах хүч, 2022 оны I улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III156.6 kb2022-04-14185Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2022 I-III
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III220.4 kb2022-04-13160Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2022 I-III
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал140.4 kb2022-04-13101Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2022 оны I улирал
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны IV улирал298.8 kb2022-03-15928Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал1 mb2022-03-04973Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны IV улирал
Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал138.9 kb2022-02-15174Хөдөлмөрийн гэрээгээр зуучлагдсан иргэд, 2021 оны IV улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал333.1 kb2022-02-15479Ажиллах хүч, 2021 оны IV улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII168.5 kb2022-01-14282Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 X-XII
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII222.9 kb2022-01-12110Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого 2021 X-XII
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны III улирал411.3 kb2021-12-13489Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал1 mb2021-11-23659Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны III улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал359.6 kb2021-11-16357Ажиллах хүч, 2021 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20201.3 mb2021-11-09403Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2020
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX157.6 kb2021-10-14186Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021 VII-IX
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX233.5 kb2021-10-08252Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021 VII-IX
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны II улирал461.9 kb2021-09-13666Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал887.3 kb2021-08-274,219Ажиллах хүчний судалгаа, 2021 оны II улирал
Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал376.7 kb2021-08-14471Ажиллах хүч, 2021 оны II улирал
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI197 kb2021-07-17196Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.IV-VI
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI233.6 kb2021-07-09167Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.IV-VI
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20202 mb2021-07-021,229Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2020
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны I улирал523.1 kb2021-06-131,396Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2021 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал1.5 mb2021-05-131,450Ажиллах хүчний судалгаа 2021 оны I улирал
Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III277 kb2021-04-09631Үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого, 2021.I-III
Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III236.8 kb2021-04-09436Ажил эрхэлж буй гадаадын иргэд, 2021.I-III
Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2020 оны IV улирал589.5 kb2021-03-191,496Aжиллагчдын cарын дундаж цалин, 2020 оны IV улирал
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02490.9 kb2021-03-131,576Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн танилцуулга 2021-02
Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал1.3 mb2021-02-242,357Ажиллах хүчний судалгаа 2020 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20197.5 mb2021-01-21858Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2019
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20195.7 mb2020-07-021,967Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2019
Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 20192.7 mb2020-05-062,971Хөдөлмөрийн салбарын танилцуулга 2019
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал938.6 kb2020-03-024,508Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал536.4 kb2019-11-221,653Ажиллах хүчний судалгаа 2019 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20183.1 mb2019-10-042,231Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2018
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20183.4 mb2019-05-0610,326Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2018
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи5.8 mb2019-03-013,102Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Англи
Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол5.7 mb2019-03-015,143Зохистой хөдөлмөрийг дэмжиж 2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн зорилгын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх нь Хэл: Монгол
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик1.5 mb2019-01-091,002Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он, инфографик
Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он7.7 mb2019-01-092,226Цаг ашиглалтын судалгаа 2015 он
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он41.9 mb2019-01-09421Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал633.1 kb2018-11-152,208Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны III улирал
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 20175.7 mb2018-09-1711,625Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын сарын дундаж цалин 2017
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20175.1 mb2018-08-164,028Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2017
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал599.1 kb2018-08-155,748Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал544.5 kb2018-05-151,527Ажиллах хүчний судалгаа 2018 оны I улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-201618.6 mb2018-03-23952Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2016
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал678.8 kb2018-02-274,686Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал830.3 kb2017-11-022,138Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал736.7 kb2017-08-157,626Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал747.1 kb2017-05-161,390Ажиллах хүчний судалгаа 2017 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал611.5 kb2017-02-213,061Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 20151.6 mb2016-12-284,895Ажиллах хүчний судалгааны үндсэн тайлан 2015
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал510 kb2016-11-141,397Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал848.9 kb2016-08-242,069Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал1,018.1 kb2016-07-061,767Ажиллах хүчний судалгаа 2016 оны I улирал
Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт1.8 mb2016-06-3018,080Хөдөлмөрийн зах зээлийн зарим үндсэн үзүүлэлт
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал788.3 kb2016-02-192,369Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны IV улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал749.2 kb2015-11-181,287Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны III улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал874.1 kb2015-08-241,401Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны II улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал599.1 kb2015-05-201,350Ажиллах хүчний судалгаа 2015 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал835.5 kb2015-01-211,039Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны III улирал
Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик945.4 kb2014-10-242,808Цаг ашиглалтын судалгаа 2011 он, инфографик
Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал1.6 mb2014-06-042,388Ажиллах хүчний судалгаа 2014 оны I улирал
Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал663.5 kb2014-03-062,727Ажиллах хүчний судалгаа 2013 оны IV улирал
Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-20127.9 mb2013-08-233,760Бичил уурхай эрхлэгчдийн судалгааны нэгдсэн тайлан-2012