Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-241,199Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-131,077Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,304Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,1362014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01483Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01396Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01387Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01378Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01468Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01417Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01402Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01495Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-01778Мал тооллогын дүн 1990