Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04242.4 kb2022-05-1530Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04
Мал аж ахуй, 2022 I-IV179.2 kb2022-05-1349Мал аж ахуй, 2022 I-IV
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03192.6 kb2022-04-14128Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03
Мал аж ахуй, 2022 I-III158.1 kb2022-04-14130Мал аж ахуй, 2022 I-III
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02193 kb2022-03-13177Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02
Мал аж ахуй, 2022 I-II152.8 kb2022-03-13185Мал аж ахуй, 2022 I-II
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01193 kb2022-02-16138Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01
Мал аж ахуй, 2022 I151.4 kb2022-02-16210Мал аж ахуй, 2022 I
Мал аж ахуй, 2021 I-XII217.9 kb2022-01-16835Мал аж ахуй, 2021 I-XII
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12192.8 kb2022-01-13157Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11194.5 kb2021-12-15137Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10193.9 kb2021-11-16148Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 202010.1 mb2021-11-151,032Хөдөө аж ахуйн салбар 2020
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09226.8 kb2021-10-14173Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09
Мал аж ахуй, 2021 I-IX156.3 kb2021-10-13307Мал аж ахуй, 2021 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08203 kb2021-09-13162Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07212.9 kb2021-08-13157Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06216.5 kb2021-07-19145Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06
Мал аж ахуй, 2021-06169.3 kb2021-07-18413Мал аж ахуй, 2021-06
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05249.2 kb2021-06-14196Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-05213 kb2021-06-14260Мал аж ахуй, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-04199.1 kb2021-05-15319Мал аж ахуй, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04235.1 kb2021-05-12284Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03234.7 kb2021-04-141,156Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03
Мал аж ахуй, 2021-03198.1 kb2021-04-14367Мал аж ахуй, 2021-03
Мал аж ахуй 2021-02310 kb2021-03-14945Мал аж ахуй 2021-02
Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02213.4 kb2021-03-13517Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20201.3 mb2021-02-044,615Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2020
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-273,450Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-276,628Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,747Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,447Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-3111,438Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-248,689Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,464Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-133,109Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-282,133Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-048,502Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-014,301Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,752Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-172,2372014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-214,777Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,972Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-014,563Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-012,002Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,252Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-011,009Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-011,037Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-011,810Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,614Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-011,099Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-011,249Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01883Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01885Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-011,803Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01887Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01869Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01885Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01693Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-011,020Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01686Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01713Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-011,168Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,717Мал тооллогын дүн 1990