Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-27415Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-312,538Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-242,064Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-011,627Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-131,343Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,459Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-044,525Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-011,958Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-01557Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,2302014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-213,559Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,183Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,157Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-01964Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-01807Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01662Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01719Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-01722Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-01774Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01716Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01556Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01549Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01516Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-01832Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01539Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01435Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01435Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01406Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01529Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01445Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01442Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01550Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-01864Мал тооллогын дүн 1990