Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-07141.7 kb2022-08-1423Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-07
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-06169.6 kb2022-07-1884Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-05137.3 kb2022-06-1497Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-04136.7 kb2022-05-12154Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-03150.7 kb2022-04-14210Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-02134.9 kb2022-03-10316Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-02
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-01134.5 kb2022-02-14185Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2022-01
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-12151.6 kb2022-01-14441Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-12
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-11140.5 kb2021-12-13186Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-11
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-10140.7 kb2021-11-15212Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-10
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09152.3 kb2021-10-14214Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-09
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08131.4 kb2021-09-13235Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07177.1 kb2021-08-11190Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07
Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.5 mb2021-07-261,183Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06198.6 kb2021-07-19143Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05238.1 kb2021-06-14175Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04221.5 kb2021-05-14230Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03236.2 kb2021-04-141,018Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар380.8 kb2021-03-12950Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга8.4 mb2020-10-012,926Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга1.8 mb2019-07-3013,259Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-1712,491Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-2913,357Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга