Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08131.4 kb2021-09-1330Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-08
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07177.1 kb2021-08-11100Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-07
Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.5 mb2021-07-26186Тээврийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06198.6 kb2021-07-1964Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-06
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05238.1 kb2021-06-1495Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-05
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04221.5 kb2021-05-14164Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-04
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03236.2 kb2021-04-14719Тээврийн салбарын сарын танилцуулга, 2021-03
Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар380.8 kb2021-03-12720Тээврийн салбарын сарын танилцуулга 2021-02 сар
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга8.4 mb2020-10-011,596Монгол Улсын тээврийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга1.8 mb2019-07-3010,830Монгол Улсын тээврийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-1711,661Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-2912,666Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга