Тээвэр

Тээврийн салбар нь өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшилтай манай улсын хувьд эдийн засагт чухал ач холбогдолтой салбарын нэг юм. Манай улсад авто, төмөр зам, агаар, усан замын үндсэн 4 төрлийн тээврийн дэд салбарууд үйл ажиллагаа явуулж байна. Авто тээврийн статистикийн мэдээллийг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд аймаг, нийслэлийн статистикийн хэлтэс, газраар дамжуулан, агаарын болон төмөр замын тээврийн мэдээг иргэний агаарын тээврийн компаниуд, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар болон Төмөр замын хэрэг эрхлэх газар шууд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга2.9 mb2018-08-171,863Монгол Улсын тээврийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-082,036Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга7.7 mb2017-08-294,758Монгол Улсын тээврийн салбарын 2016 оны танилцуулга