Хууль зүй, гэмт хэрэг

Монгол Улсын Эрүүгийн хуулийн тусгай ангид заасан нийгэмд аюултай гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. ҮСХ нь гэмт хэргийн мэдээллийг Монгол Улсын Эрүүгийн хуульд заасны дагуу гэмт хэргийн төрлөөр нэгтгэн гаргаж байна.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-07165.6 kb2022-08-14147Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-07
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-06166.8 kb2022-07-08121Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-06
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2021 оны танилцуулга2.1 mb2022-07-04182Монгол Улсын гэмт хэргийн 2021 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-05166.6 kb2022-06-13239Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-05
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-04169.7 kb2022-05-1295Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-04
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-03166.8 kb2022-04-11178Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-03
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-02189.6 kb2022-03-14125Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-02
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-01167.7 kb2022-02-15306Гэмт хэргийн танилцуулга, 2022-01
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-12170.5 kb2022-01-12246Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-12
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-11169.1 kb2021-12-13218Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-11
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-10175.6 kb2021-11-16152Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-10
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-09174.5 kb2021-10-11326Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-09
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-08177.8 kb2021-09-13139Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-08
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-07215.8 kb2021-08-13290Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-07
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-06205.7 kb2021-07-17339Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-06
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2020 оны танилцуулга1.9 mb2021-07-073,113Монгол Улсын гэмт хэргийн 2020 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-05248.7 kb2021-06-13731Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-05
Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-04238.9 kb2021-05-12344Гэмт хэргийн танилцуулга, 2021-04
Гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик, 2020 он1.1 mb2021-05-034,992Гэр бүлийн хүчирхийллийн статистик, 2020 он
Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-03258.2 kb2021-04-121,097Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-03
Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-02426.4 kb2021-03-124,635Гэмт хэргийн танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2019 оны танилцуулга2.5 mb2020-06-0912,301Монгол Улсын гэмт хэргийн 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга3.8 mb2019-06-266,291Монгол Улсын гэмт хэргийн 2018 оны танилцуулга
Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он3 mb2018-12-278,113Гэмт хэргийн хохирогчийн өнөөгийн байдалд хийсэн баримтын судалгаа, 2007-2013 он
Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-20171.8 mb2018-06-0818,111Зам тээврийн ослын өнөөгийн байдал-2017
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга9.7 mb2018-05-2412,450Монгол Улсын гэмт хэргийн 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга1.7 mb2018-05-249,784Монгол Улсын гэмт хэргийн 2016 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга1.8 mb2018-05-242,528Монгол Улсын гэмт хэргийн 2015 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга1.6 mb2018-05-242,956Монгол Улсын гэмт хэргийн 2014 оны танилцуулга
Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга1.5 mb2018-05-24991Монгол Улсын гэмт хэргийн 2013 оны танилцуулга
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2018-02-2811,897Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал