Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-01-18 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого