Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-05-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого