Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-23


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого