Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-07-21 / Хугацааны давтамж: Жил 1992 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого