Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-11


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого