Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-04-20


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого