ХУРААСАН ТӨМС,ХҮНСНИЙ НОГОО, ҮР ТАРИА, ТЭЖЭЭЛИЙН УРГАМАЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

Хэмжих нэгж: тн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ