ХУРААСАН ТӨМС,ХҮНСНИЙ НОГОО, ҮР ТАРИА, ТЭЖЭЭЛИЙН УРГАМАЛ, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

Хэмжих нэгж: тн

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-29


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Ургац хураалтын жилийн эцсийн мэдээ