Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-04-14


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй