Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-12


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй