ГАДАРГЫН УСНЫ ТООЛЛОГО*, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, тооллого явагдсан оноор

Хэмжих нэгж: ш

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-18


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Байгаль орчин ногоон хөгжил аялал жуулчлалын яам