ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, улирал, улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, салбараар

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-10-16


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО БИЗНЕС РЕГИСТР