Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-05-17


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй