Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-07-24


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй