Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2021-06-24


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй