Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-27


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй