Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН713,008
2.САРТУУЛ50,110
3.ТАЙЖ48,331
4.МОНГОЛ42,751
5.ШАРНУУД35,452
6.БЭСҮД30,919
7.ХАРЧИН30,628
8.ЧОНОС19,900
9.ӨӨЛД18,392
10.ОЛХОНУУД18,190
11.БОРЛУУД13,083
12.ХОТГОЙД12,690
13.ГӨРӨӨЧИН12,545
14.УРИАНХАЙ12,544
15.ХАТГИН12,331
16.ТАЙЖУУД12,210
17.ТУГЧИН11,396
18.ЖАЛАЙР11,373
19.ХАРНУУД10,742
20.ЗУУТРАГ10,373