Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "АДАРХИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 9 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хэнтий5
2.Төв2
3.Дорноговь2