Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "АЛГУЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 48 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өмнөговь29
2.Улаанбаатар10
3.Сүхбаатар5
4.Говьсүмбэр2
5.Дархан-Уул1
6.Дорноговь1