Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "АЛГУЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 48 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Өмнөговь29
2.Улаанбаатар12
3.Сүхбаатар5
4.Говьсүмбэр2