Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "АНДГАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 56 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар34
2.Завхан18
3.Дархан-Уул2
4.Говьсүмбэр1
5.Архангай1