Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "АНДГАЙ" гэдэг ургийн овогтой нийт 57 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар37
2.Завхан18
3.Архангай1
4.Говьсүмбэр1