Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БААРИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 518 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар294
2.Дорноговь106
3.Дундговь25
4.Говь-Алтай17
5.Төв15
6.Дорнод12
7.Хөвсгөл10
8.Ховд8
9.Орхон8
10.Сэлэнгэ8
11.Дархан-Уул5
12.Өвөрхангай3
13.Өмнөговь3
14.Булган2
15.Завхан1
16.Говьсүмбэр1