Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БААТАР БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 11 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8
2.Дархан-Уул2
3.Говьсүмбэр1