Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БААТАР БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 10 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар9
2.Говьсүмбэр1