Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БАГА НАЙМАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 4 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар3
2.Хэнтий1