Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДГҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 14 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Архангай5
2.Улаанбаатар4
3.Дархан-Уул4
4.Сэлэнгэ1