Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДЭГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 49 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар18
2.Баянхонгор11
3.Дархан-Уул7
4.Говьсүмбэр6
5.Архангай4
6.Сэлэнгэ2
7.Төв1