Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДЭГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 50 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар18
2.Баянхонгор11
3.Говьсүмбэр7
4.Дархан-Уул7
5.Архангай4
6.Сэлэнгэ2
7.Төв1