Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БИДЭГҮҮН" гэдэг ургийн овогтой нийт 55 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар20
2.Баянхонгор10
3.Говьсүмбэр8
4.Дархан-Уул8
5.Архангай5
6.Сэлэнгэ2
7.Төв2