Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОДОНЧАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 17 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар17