Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 693,729 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар391,042
2.Сэлэнгэ36,609
3.Төв33,695
4.Архангай30,589
5.Дархан-Уул29,584
6.Хэнтий24,371
7.Орхон21,359
8.Өвөрхангай20,872
9.Дорноговь14,890
10.Дорнод13,331
11.Баянхонгор12,654
12.Булган10,559
13.Хөвсгөл10,415
14.Өмнөговь9,902
15.Сүхбаатар6,703
16.Говьсүмбэр6,175
17.Дундговь6,092
18.Завхан5,633
19.Говь-Алтай4,320
20.Ховд3,881
21.Увс946
22.Баян-Өлгий107