Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 676,514 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар374,715
2.Сэлэнгэ36,611
3.Төв34,473
4.Архангай30,569
5.Дархан-Уул29,598
6.Хэнтий24,170
7.Орхон21,103
8.Өвөрхангай20,838
9.Дорноговь14,560
10.Дорнод13,236
11.Баянхонгор12,502
12.Булган10,584
13.Хөвсгөл10,274
14.Өмнөговь9,642
15.Сүхбаатар6,657
16.Говьсүмбэр6,218
17.Дундговь6,002
18.Завхан5,622
19.Говь-Алтай4,303
20.Ховд3,826
21.Увс913
22.Баян-Өлгий98