Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 713,032 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар405,257
2.Сэлэнгэ36,847
3.Төв34,303
4.Архангай30,995
5.Дархан-Уул29,847
6.Хэнтий25,006
7.Орхон21,507
8.Өвөрхангай21,143
9.Дорноговь15,012
10.Дорнод13,642
11.Баянхонгор12,775
12.Булган10,784
13.Хөвсгөл10,762
14.Өмнөговь10,363
15.Сүхбаатар6,936
16.Говьсүмбэр6,367
17.Дундговь6,121
18.Завхан5,772
19.Говь-Алтай4,431
20.Ховд4,024
21.Увс1,023
22.Баян-Өлгий115