Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 673,029 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар372,500
2.Сэлэнгэ36,549
3.Төв34,401
4.Архангай30,355
5.Дархан-Уул29,462
6.Хэнтий24,046
7.Орхон21,044
8.Өвөрхангай20,782
9.Дорноговь14,467
10.Дорнод13,144
11.Баянхонгор12,453
12.Булган10,560
13.Хөвсгөл10,241
14.Өмнөговь9,552
15.Сүхбаатар6,625
16.Говьсүмбэр6,191
17.Дундговь5,961
18.Завхан5,602
19.Говь-Алтай4,278
20.Ховд3,799
21.Увс922
22.Баян-Өлгий95