Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 675,070 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар373,588
2.Сэлэнгэ36,652
3.Төв34,456
4.Архангай30,526
5.Дархан-Уул29,551
6.Хэнтий24,124
7.Орхон21,106
8.Өвөрхангай20,824
9.Дорноговь14,530
10.Дорнод13,203
11.Баянхонгор12,488
12.Булган10,568
13.Хөвсгөл10,261
14.Өмнөговь9,609
15.Сүхбаатар6,642
16.Говьсүмбэр6,224
17.Дундговь5,977
18.Завхан5,607
19.Говь-Алтай4,299
20.Ховд3,817
21.Увс923
22.Баян-Өлгий95