Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 713,025 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар405,288
2.Сэлэнгэ36,839
3.Төв34,298
4.Архангай30,992
5.Дархан-Уул29,848
6.Хэнтий25,003
7.Орхон21,505
8.Өвөрхангай21,140
9.Дорноговь14,994
10.Дорнод13,637
11.Баянхонгор12,774
12.Булган10,785
13.Хөвсгөл10,767
14.Өмнөговь10,369
15.Сүхбаатар6,932
16.Говьсүмбэр6,367
17.Дундговь6,124
18.Завхан5,772
19.Говь-Алтай4,430
20.Ховд4,023
21.Увс1,023
22.Баян-Өлгий115