Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 689,597 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар388,961
2.Сэлэнгэ36,487
3.Төв33,481
4.Архангай30,390
5.Дархан-Уул29,431
6.Хэнтий24,194
7.Орхон21,241
8.Өвөрхангай20,727
9.Дорноговь14,735
10.Дорнод13,207
11.Баянхонгор12,560
12.Булган10,500
13.Хөвсгөл10,320
14.Өмнөговь9,781
15.Сүхбаатар6,632
16.Говьсүмбэр6,141
17.Дундговь6,033
18.Завхан5,595
19.Говь-Алтай4,302
20.Ховд3,859
21.Увс918
22.Баян-Өлгий102