Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 673,120 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар372,555
2.Сэлэнгэ36,551
3.Төв34,406
4.Архангай30,354
5.Дархан-Уул29,461
6.Хэнтий24,049
7.Орхон21,061
8.Өвөрхангай20,780
9.Дорноговь14,469
10.Дорнод13,146
11.Баянхонгор12,455
12.Булган10,560
13.Хөвсгөл10,241
14.Өмнөговь9,554
15.Сүхбаатар6,626
16.Говьсүмбэр6,191
17.Дундговь5,961
18.Завхан5,602
19.Говь-Алтай4,280
20.Ховд3,801
21.Увс922
22.Баян-Өлгий95