Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 713,175 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар405,124
2.Сэлэнгэ36,874
3.Төв34,333
4.Архангай31,021
5.Дархан-Уул29,881
6.Хэнтий25,030
7.Орхон21,543
8.Өвөрхангай21,160
9.Дорноговь15,046
10.Дорнод13,655
11.Баянхонгор12,783
12.Булган10,783
13.Хөвсгөл10,767
14.Өмнөговь10,365
15.Сүхбаатар6,935
16.Говьсүмбэр6,371
17.Дундговь6,128
18.Завхан5,775
19.Говь-Алтай4,434
20.Ховд4,028
21.Увс1,024
22.Баян-Өлгий115