Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 678,391 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар379,363
2.Сэлэнгэ36,299
3.Төв33,710
4.Архангай30,134
5.Дархан-Уул29,433
6.Хэнтий24,069
7.Орхон20,868
8.Өвөрхангай20,703
9.Дорноговь14,458
10.Дорнод13,171
11.Баянхонгор12,446
12.Булган10,501
13.Хөвсгөл10,207
14.Өмнөговь9,629
15.Сүхбаатар6,620
16.Говьсүмбэр6,185
17.Дундговь5,957
18.Завхан5,579
19.Говь-Алтай4,244
20.Ховд3,822
21.Увс896
22.Баян-Өлгий97