Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 673,146 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар372,581
2.Сэлэнгэ36,549
3.Төв34,399
4.Архангай30,355
5.Дархан-Уул29,461
6.Хэнтий24,049
7.Орхон21,061
8.Өвөрхангай20,780
9.Дорноговь14,472
10.Дорнод13,147
11.Баянхонгор12,455
12.Булган10,561
13.Хөвсгөл10,241
14.Өмнөговь9,554
15.Сүхбаатар6,626
16.Говьсүмбэр6,194
17.Дундговь5,961
18.Завхан5,603
19.Говь-Алтай4,279
20.Ховд3,801
21.Увс922
22.Баян-Өлгий95