Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 671,202 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар371,371
2.Сэлэнгэ36,498
3.Төв34,331
4.Архангай30,296
5.Дархан-Уул29,419
6.Хэнтий24,017
7.Орхон20,975
8.Өвөрхангай20,617
9.Дорноговь14,417
10.Дорнод13,142
11.Баянхонгор12,443
12.Булган10,557
13.Хөвсгөл10,210
14.Өмнөговь9,534
15.Сүхбаатар6,596
16.Говьсүмбэр6,178
17.Дундговь5,927
18.Завхан5,595
19.Говь-Алтай4,276
20.Ховд3,791
21.Увс916
22.Баян-Өлгий96