Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН ДОРГИ" гэдэг ургийн овогтой нийт 10 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар8
2.Дархан-Уул1
3.Төв1