Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЛУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,488 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс6,139
2.Улаанбаатар3,820
3.Сэлэнгэ809
4.Дархан-Уул640
5.Төв267
6.Орхон243
7.Булган191
8.Говьсүмбэр95
9.Ховд56
10.Дорнод51
11.Хэнтий37
12.Дорноговь29
13.Сүхбаатар24
14.Дундговь18
15.Архангай17
16.Өвөрхангай10
17.Хөвсгөл9
18.Өмнөговь8
19.Завхан7
20.Баянхонгор7
21.Баян-Өлгий6
22.Говь-Алтай5