Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЛУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,072 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс6,073
2.Улаанбаатар3,527
3.Сэлэнгэ758
4.Дархан-Уул631
5.Төв276
6.Орхон239
7.Булган184
8.Говьсүмбэр95
9.Ховд56
10.Дорнод48
11.Хэнтий45
12.Дорноговь27
13.Сүхбаатар27
14.Архангай17
15.Дундговь15
16.Өмнөговь13
17.Хөвсгөл9
18.Өвөрхангай8
19.Завхан7
20.Баянхонгор7
21.Баян-Өлгий5
22.Говь-Алтай5