Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЛУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,116 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс6,093
2.Улаанбаатар3,540
3.Сэлэнгэ760
4.Дархан-Уул634
5.Төв277
6.Орхон239
7.Булган183
8.Говьсүмбэр94
9.Ховд56
10.Дорнод49
11.Хэнтий49
12.Дорноговь28
13.Сүхбаатар27
14.Архангай18
15.Дундговь15
16.Өмнөговь13
17.Хөвсгөл9
18.Өвөрхангай8
19.Завхан7
20.Баянхонгор7
21.Баян-Өлгий5
22.Говь-Алтай5