Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГА" гэдэг ургийн овогтой нийт 748 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар458
2.Дундговь70
3.Төв49
4.Дархан-Уул30
5.Сэлэнгэ28
6.Орхон22
7.Өвөрхангай20
8.Хөвсгөл15
9.Говьсүмбэр15
10.Булган11
11.Дорноговь7
12.Дорнод7
13.Архангай6
14.Увс4
15.Хэнтий3
16.Өмнөговь3