Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГА" гэдэг ургийн овогтой нийт 714 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар433
2.Дундговь69
3.Төв51
4.Дархан-Уул32
5.Сэлэнгэ27
6.Орхон21
7.Өвөрхангай16
8.Хөвсгөл14
9.Говьсүмбэр13
10.Булган10
11.Дорнод8
12.Дорноговь6
13.Архангай5
14.Увс4
15.Өмнөговь3
16.Хэнтий2