Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГА" гэдэг ургийн овогтой нийт 737 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар450
2.Дундговь69
3.Төв50
4.Дархан-Уул31
5.Сэлэнгэ27
6.Орхон21
7.Өвөрхангай20
8.Хөвсгөл15
9.Говьсүмбэр14
10.Булган11
11.Дорноговь7
12.Дорнод7
13.Архангай6
14.Увс4
15.Өмнөговь3
16.Хэнтий2