Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГА" гэдэг ургийн овогтой нийт 721 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар440
2.Дундговь68
3.Төв49
4.Дархан-Уул31
5.Сэлэнгэ27
6.Орхон21
7.Өвөрхангай17
8.Хөвсгөл14
9.Говьсүмбэр13
10.Булган11
11.Дорнод8
12.Дорноговь7
13.Архангай6
14.Увс4
15.Өмнөговь3
16.Хэнтий2