Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 449 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар237
2.Хэнтий106
3.Увс31
4.Орхон22
5.Дархан-Уул18
6.Төв14
7.Дорнод6
8.Өмнөговь4
9.Өвөрхангай4
10.Сэлэнгэ3
11.Дорноговь3
12.Баянхонгор1