Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 454 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар242
2.Хэнтий108
3.Увс28
4.Орхон22
5.Дархан-Уул17
6.Төв15
7.Дорнод6
8.Өвөрхангай4
9.Өмнөговь3
10.Дорноговь3
11.Сэлэнгэ3
12.Баянхонгор2
13.Хөвсгөл1