Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАД" гэдэг ургийн овогтой нийт 449 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар240
2.Хэнтий107
3.Увс29
4.Орхон22
5.Дархан-Уул16
6.Төв14
7.Дорнод6
8.Өвөрхангай4
9.Дорноговь3
10.Сэлэнгэ3
11.Өмнөговь3
12.Хөвсгөл1
13.Баянхонгор1