Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАДАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 8,586 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс3,765
2.Улаанбаатар3,432
3.Сэлэнгэ338
4.Дархан-Уул297
5.Орхон236
6.Төв163
7.Булган54
8.Хэнтий45
9.Ховд44
10.Говьсүмбэр29
11.Дорнод27
12.Хөвсгөл24
13.Дорноговь23
14.Архангай21
15.Сүхбаатар20
16.Өмнөговь16
17.Өвөрхангай14
18.Говь-Алтай13
19.Завхан12
20.Дундговь9
21.Баянхонгор4