Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАДАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 8,844 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс3,799
2.Улаанбаатар3,639
3.Сэлэнгэ350
4.Дархан-Уул303
5.Орхон241
6.Төв153
7.Булган53
8.Ховд46
9.Хэнтий46
10.Дорнод29
11.Говьсүмбэр26
12.Хөвсгөл24
13.Дорноговь23
14.Архангай22
15.Сүхбаатар19
16.Завхан15
17.Өмнөговь15
18.Говь-Алтай13
19.Өвөрхангай11
20.Дундговь9
21.Баянхонгор8