Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАДАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 8,915 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс3,808
2.Улаанбаатар3,671
3.Сэлэнгэ362
4.Дархан-Уул309
5.Орхон243
6.Төв164
7.Булган53
8.Хэнтий47
9.Ховд46
10.Дорнод31
11.Дорноговь26
12.Говьсүмбэр26
13.Хөвсгөл23
14.Архангай19
15.Завхан16
16.Өмнөговь15
17.Сүхбаатар14
18.Говь-Алтай13
19.Өвөрхангай12
20.Дундговь9
21.Баянхонгор8