Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАДАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 8,547 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Увс3,764
2.Улаанбаатар3,407
3.Сэлэнгэ332
4.Дархан-Уул297
5.Орхон237
6.Төв164
7.Булган52
8.Ховд44
9.Хэнтий44
10.Говьсүмбэр29
11.Дорнод26
12.Хөвсгөл24
13.Дорноговь23
14.Сүхбаатар20
15.Архангай18
16.Өмнөговь14
17.Өвөрхангай14
18.Говь-Алтай13
19.Завхан12
20.Дундговь9
21.Баянхонгор4