Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАДАР ТАЙЖ" гэдэг ургийн овогтой нийт 7 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Орхон6
2.Улаанбаатар1