Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАДУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 23 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар23