Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,508 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,261
2.Завхан268
3.Орхон197
4.Сэлэнгэ189
5.Булган148
6.Дархан-Уул117
7.Төв54
8.Архангай43
9.Дорнод39
10.Өмнөговь35
11.Увс31
12.Хэнтий31
13.Дорноговь19
14.Өвөрхангай16
15.Говьсүмбэр16
16.Хөвсгөл14
17.Дундговь10
18.Ховд10
19.Баянхонгор6
20.Говь-Алтай4