Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,460 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,234
2.Завхан263
3.Орхон190
4.Сэлэнгэ188
5.Булган144
6.Дархан-Уул123
7.Төв54
8.Архангай45
9.Дорнод38
10.Өмнөговь33
11.Увс30
12.Хэнтий28
13.Дорноговь16
14.Говьсүмбэр16
15.Өвөрхангай15
16.Хөвсгөл14
17.Дундговь10
18.Ховд10
19.Баянхонгор6
20.Говь-Алтай3