Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,496 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,255
2.Завхан265
3.Орхон195
4.Сэлэнгэ191
5.Булган147
6.Дархан-Уул119
7.Төв53
8.Архангай44
9.Дорнод38
10.Өмнөговь34
11.Увс31
12.Хэнтий30
13.Дорноговь19
14.Говьсүмбэр16
15.Өвөрхангай16
16.Хөвсгөл14
17.Дундговь10
18.Ховд10
19.Баянхонгор6
20.Говь-Алтай3