Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,440 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,210
2.Завхан264
3.Сэлэнгэ190
4.Орхон185
5.Булган145
6.Дархан-Уул123
7.Төв55
8.Архангай48
9.Дорнод38
10.Өмнөговь32
11.Увс30
12.Хэнтий28
13.Дорноговь16
14.Говьсүмбэр16
15.Хөвсгөл15
16.Өвөрхангай15
17.Ховд11
18.Дундговь10
19.Баянхонгор6
20.Говь-Алтай3