Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН" гэдэг ургийн овогтой нийт 2,530 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар1,278
2.Завхан269
3.Орхон203
4.Сэлэнгэ182
5.Булган146
6.Дархан-Уул120
7.Төв53
8.Архангай45
9.Дорнод41
10.Өмнөговь36
11.Хэнтий31
12.Увс30
13.Дорноговь18
14.Говьсүмбэр17
15.Өвөрхангай16
16.Хөвсгөл14
17.Дундговь11
18.Ховд10
19.Баянхонгор6
20.Говь-Алтай4