Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 24 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Архангай13
2.Улаанбаатар10
3.Баянхонгор1