Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАН ХАРНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 38 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар23
2.Сэлэнгэ12
3.Дархан-Уул2
4.Дорнод1