Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 108 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар89
2.Дундговь11
3.Орхон4
4.Дархан-Уул3
5.Увс1