Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 107 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар86
2.Дундговь11
3.Орхон4
4.Дархан-Уул3
5.Завхан1
6.Төв1
7.Увс1