Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАНУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 112 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар90
2.Дундговь11
3.Орхон6
4.Дархан-Уул4
5.Увс1