Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БУЛГАНЧУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 34 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар20
2.Завхан7
3.Булган3
4.Орхон2
5.Дундговь1
6.Говьсүмбэр1